888 sabong 888 sabong 888 sabong888 sabong 888 sabong 888 sabong Ang pag-abuso sa E-Sabong ay isang laro ng pagsusugal

Ang pag-abuso sa E-Sabong ay isang laro ng pagsusugal

Turuan ka kung paano maglaro ng E-Sabong game

Kagamitan at gameplay

1. E-Sabong Arena

2. Isang amphitheater para sa nakapaligid na madla, mga 3-4 na palapag ang taas.

3. Isang banga ng tubig at isang maliit na shell, hiniwa sa kalahati na may butas na kasinglaki ng ulo ng karayom. Hayaang dumaloy ang tubig hanggang sa lumubog ang mga kabibi.

Sa tuwing tatawagin mo ang “An” o “York”, kailangan mo ng 12 beses na E-Sabong. Kapag natapos na ang oras, kakatok ng bantay ang baluti ng kawayan.

At dalhin ang E-Sabong sa ring para ipagpatuloy ang laban Kung ikukumpara mo ang oras ng bawat item ay mga 11-15 minuto / bawat isa o mag-upgrade

Paano laruin

Bago simulan ang E-Sabong, dapat ikumpara ang E-Sabong sa pamamagitan ng paghahambing ng mataas at mababa.

Pagkatapos ay balutin ng dalawang palad ang karne ng dibdib ng E-Sabong at timbangin sa pamamagitan ng paglalagay ng mga hinlalaki sa ilalim ng mga pakpak upang magkasalubong ang mga daliri.

O kaya’y lapitan para buhatin at timbangin hanggang sa magkaroon ng kasunduan bago ipasok sa ring ang grupong E-Sabong para labanan ang isa’t isa.

O maaari kang gumamit ng isang paraan upang gawin muna ang isang eksperimento sa E-Sabong upang malaman kung ang dalawang E-Sabong ay maglalaban.

Ang eksperimentong ito ay tatawaging ”

Ang may-ari ng bawat panig ng E-Sabong ay maaaring pumasok sa singsing sa isang gilid.

Tumakas na laging sumisigaw, naliligaw sa isip o bulag ang magkabilang mata, aling panig ang nasugatan kailangang pumasok ang may-ari ng casino, patunayan na bulag talaga siya, hulihin agad talo, pero kung lumaban siya 12 walang talo ang mananalo, That counts bilang kurbata o paraan para maakit siya hanggang sa magkabilang panig ay hindi lumaban ang E-Sabong.

okasyon o oras para maglaro

Napakasikat na tumugtog sa mga pampublikong okasyon tulad ng Songkran Festival at New Year’s Day.

kadena

Ang E-Sabong ay isang anyo ng pakikipaglaban na iniangkop ng mga tao sa isang postura na ginagamit bilang sandata ng kanta para labanan ang kalaban.

Maliban sa paglilibang sa pagsusugal o pagsusugal sa ilalim ng mga batas ng Rattanakosin Gambling Act 120 at Gambling Act B.E. 2475 (List B). dagdagan ang kita

e-sabong,e-sabong game,e-sabong laro,abuso e-sabong

Ang pag-abuso sa E-Sabong ay lumalabas na katwiran sa pagsusugal

Ang E-Sabong ay isang katutubong sport na sikat sa maraming bansa sa buong mundo.

Dala nito ang dalawang E-Sabong na sinanay bilang E-Sabong para lumaban sa ring Malaking pera ang sangkot ngunit bawal bang magsugal sa Thailand?

Sa kabilang banda, ang E-Sabong ay isang marahas na aktibidad, at ang laban ay maaaring umabot hanggang sa panig ng E-Sabong.

O ang parehong partido ay dapat na masugatan o mamatay. Ang E-Sabong na kinakatay ay minsan ay maaaring anesthetize sa droga.

O mas mabangis na aksyon, ang mga ito ay itinuturing na kalupitan sa hayop?

Ngayon, ang Terras online newsgroup at mga kilalang abogado sa Thailand ay magkasamang sumasagot sa mga pagdududa. Bawat tanong ay may sagot…

1. Lisensya para magtatag ng casino

Sa pamamagitan ng pagsusumite ng kahilingan para sa permit para itayo o i-renovate ang E-Sabong gambling establishment na isasaalang-alang

Ang lugar kung saan humihingi ng pahintulot ay dapat na matatag, matatag at ligtas.

Ang bilang ng mga lugar sa lugar ay hindi maaaring masyadong marami.

Isulong ang negosyo ng pagtataas ng E-Sabong para makabenta at kumita ng pera

Kontrolin at maiwasan ang pagkalat ng sakit.

Huwag lumapit sa mga templo, paaralan, ospital

2. Lisensya sa Pagsusugal

Kailangan munang kumuha ng permit ang mga aplikante para makapagtayo ng casino.

1 lisensya ang pwedeng gamitin sa 1 venue, ilang venue ang pwedeng i-apply ng casino para ayusin ang E-Sabong gambling? pag-apruba ng awtorisadong tao

3. Ang isang casino ay nag-aalok ng E-Sabong na pagsusugal

Bukas lamang tuwing Sabado at Linggo na hindi kasabay ng kaarawan. o mahahalagang pista opisyal sa relihiyon, ngunit hindi hihigit sa 5 araw bawat buwan, maliban sa mga pambihirang pagkakataon, tulad ng mga taunang kaganapan na inayos ng lalawigan o kita pagkatapos ng bawas ng mga gastos para sa estado o pampublikong mga kawanggawa

4. Pagtutukoy ng oras

Ang bawat round ay hindi lalampas sa 20 minuto, ang kabuuang bilang ng mga round ay hindi lalampas sa 8 round, at ang pagitan sa pagitan ng mga round ay hindi dapat mas mababa sa 20 minuto.

5. Kung ang may lisensya:

Baka wala na akong pagkakataon na mag-apply ng lisensya sa susunod.

Paglabag o hindi pagsunod sa mga kondisyon na itinakda pagkatapos ng lisensya

Hindi nagbibigay ng matatag, malakas, ligtas at malinis na lugar.

Ayusin ang iba pang aktibidad sa pagsusugal na nasasakupan ng Dou E-Sabong na pagsusugal.

Mayroong panghihimasok sa pagtatatag o lugar ng pagsusugal ng Dou E-Sabong

Pagbebenta, pag-inom, o pagdadala ng mga armas Pagpasok sa mga lugar ng paglalaro

Ayusin ang mga karera ng E-Sabong sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagpapaganda ng mga spurs, o kung hindi man ay hindi natural sa E-Sabong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *